Walne Zebranie Stowarzyszenia Florystów Polskich

W dniu 8 października 2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Florystów Polskich.

Zarząd Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania osobom, które uczestniczyły w Walnym Zebraniu, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia ? w Turzy Śląskiej i uczestniczyli w nim członkowie z terenu całego kraju.

Głównym tematem Walnego Zebrania było dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zmiany Statutu zakładają m.in. powołanie struktur regionalnych Stowarzyszenia, co powinno zaktywizować działalność SFP na terenie całego kraju a jednocześnie poza zmianami statutu uczestnicy Walnego Zebrania przeanalizowali działalność i osiągnięcia w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania, aktualną sytuację finansowo-organizacyjną oraz zastanawiali się nad kierunkami działania na najbliższe lata.

Należy podkreślić, że uczestnicy Zebrania wykazali się bardzo dużą aktywnością a jednocześnie troską o przyszłość Stowarzyszenia. Podkreślano jednak, że kierunki działania obrane do realizacji przynoszą pierwsze sukcesy.

Następne Walne Zebranie zaplanowano na początek 2014r

Powiązane Artykuły