Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt ogłosić, iż Stowarzyszenie Florystów Polskich jako Partner w grupie partnerskiej wraz z Śląskim Centrum Florystycznym REKPOL Sp. z o.o. bierze udział w projekcie „Wsparcie przygotowania kadr nowoczesnej gospodarki poprzez utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Florystyki do 31.12.2023r. przeszkolenie 200 uczestników do 30.09.2025 r.”

Korzystając z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz realizacji reform i inwestycji finansowanych przez Unię Europejską Next Generation EU Partnerzy zobowiązali się do współpracy przy ogromnym projekcie, mającym na celu rozwój, promocję i innowacyjność branży florystycznej.

Celem przedsięwzięcia jest:

  1. Wsparcie w przygotowaniu kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki
    w dziedzinie florystyki;
  2. Rozbudowanie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu
    z edukacją zawodową;
  3. Wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego, opartym częściowo na strategii Omnia
    w Finlandii.