Regulamin konkursu o tytuł „Florysta Roku 2022”


Regulamin konkursu o tytuł „Florysta Roku 2022”

§1

 1. Organizatorem konkursu „Florysta Roku 2022” jest Stowarzyszenie Florystów Polskich.

 2. Konkurs „Florysta Roku 2022” jest konkursem otwartym i mogą w nim uczestniczyć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej pracujący w zawodzie florysty lub uczący się florystyki.

 3. Celem konkursu jest wspieranie i promocja florystów działających z ponadprzeciętną pasją przekraczającą ich zwykłą pracę komercyjną.

 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu Florystów Polskich nie jest warunkiem udziału w konkursie.

 5. Przez pierwsze 3 lata nikt z Zarządu SFP nie może być zgłoszony do konkursu.

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2

 1. Nagroda jest przyznawana za co najmniej jedną z poniżej wymienionych aktywności:

   • wybijająca się działalność florystyczna na terenie Polski w roku 2022,

   • działalność propagująca polską florystykę na świecie w roku 2022,

   • działalność na gruncie florystyki niekomercyjnej.

 1. Pod pojęciem „niekomercyjna działalność florystyczna” rozumie się m. in. zwycięstwo w konkursie, udział w konkursie, wystawie, zorganizowanie wystawy, wydarzenia.

 2. Wysoki poziom umiejętności florystycznych jest ważnym, acz nie najważniejszym kryterium przyznania nagrody. Liczy się pasja, oddanie, bezinteresowność, działanie na rzecz szerszej grupy.

§3

 1. Tryb zgłaszania kandydatów:

   • Każdy może zgłosić kandydata do nagrody wypełniając formularz zgłoszeniowy,

   • Osoba zgłaszająca nie musi być członkiem SFP,

   • Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata.

 1. Termin zgłaszania kandydatów za rok 2022 od 30 listopada 2022 do 31 grudnia 2022.

 2. Osoba zgłaszająca oświadcza, że posiada zgodę osoby zgłaszanej do udostępnienia i publikacji przez SFP danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz że podane w formularzu informacje są prawdziwe.

§4

 1. Skład komisji sędziowskiej: 1 przedstawiciel Zarządu SFP oraz 4 osoby zaproszone przez Zarząd SFP.

 2. Komisja sędziowska w swojej ocenie będzie brała pod uwagę:

   • informacje przesłane w zgłoszeniu,

   • informacje dostępne w środkach masowego przekazu,

   • opinie osób współpracujących z osobą zgłaszaną.

 1. Komisja sędziowska do 14 stycznia 2023 ogłosi listę 3 osób nominowanych do nagrody „Florysta Roku 2022”.

 2. Osoby nominowane zostaną zaproszone do wzięcia udziału w pokazie florystycznym. Pokaz nie będzie oceniany i nie będzie miał wpływu na wynik konkursu „Florysta Roku”. Koszt materiałów roślinnych oraz technicznych wykorzystywanych w trakcie pokazu pokrywa SFP. Koszt noclegu poprzedzającego pokaz pokrywa SFP.

 3. Po pokazie nastąpi ceremonia ogłoszenia zwycięzcy i wręczenia statuetki „Florysta Roku 2022”.

 4. W edycji „Florysta Roku 2022” skład komisji sędziowskiej to: Tomasz Max Kuczyński (przewodniczący), Zbigniew Dziwulski, Monika Bębenek, Kamila Świerczyńska, Małgorzata Niska.

 5. Członkowie komisji nie biorą udziału w konkursie.

§5

 1. Zwycięstwo w konkursie to nagroda honorowa, wiąże się jednak z dalszą promocją florysty poprzez możliwość wzięcia udziału w poniższych aktywnościach:

  • wywiad opublikowany w czasopismach branżowych

  • autorski pokaz w zaproponowanym przez SFP miejscu i terminie (uczestnik nie ponosi kosztów noclegu oraz materiału roślinnego i technicznego),

  • publikację fotorelacji z pokazu finałowego oraz innych aktywności organizowanych przez SFP w mediach społecznościowych i na stronie SFP.

 2. SFP zastrzega sobie możliwość modyfikacji i/lub zmiany nagrody.

§6

 1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu zarówno przez osobę zgłaszającą, jak i zgłaszaną.

 2. Poprzez wysłanie zgłoszenia osoba zgłaszana zgadza się na fotografowanie oraz filmowanie swoich prac, jak i własnej osoby oraz rozpowszechnianie tych materiałów przez SFP w celach reklamowych.

 3. Wysyłając zgłoszenie osoba zgłaszana zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz w celach reklamowych konkursu.

§7

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Florystów Polskich z siedzibą w Turzy Śląskiej przy ul. Wodzisławskiej 37a, e-mail: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Florysta Roku 2022” (Dz. U. z 2018 r. poz. 319), jak również w celach reklamowych.

 3. Ze względu na prawidłowy przebieg konkursu, podane dane osobowe mogą zostać zweryfikowane.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 marca 2023 r. w celu realizacji konkursu, a po 1.03.2023 r. – zgodnie z przepisami o archiwizacji.

 5. Osoba zgłaszana ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Osoba zgłaszana ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Osoba zgłaszana ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu przeprowadzenia konkursu „Florysta Roku 2022”.