Florysta Roku 2022: Formularz zgłoszeniowy


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO KONKURSU
  „FLORYSTA ROKU 2022”

  Termin nadsyłania zgłoszeń od 30.11.2022 – 31.12.2022

  KANDYDAT

  Nazwa i adres kwiaciarni/pracowni lub miejsca nauki kandydata

  OSIĄGNIĘCIA W ROKU KALENDARZOWYM 2022

  REKOMENDACJE

  ZGŁASZAJĄCY