Władze


Zarząd Stowarzyszenia Florystów Polskich

Zenon Rek

Zenon Rek
Prezes Zarządu

Marta Kondzielnik

Marta Kondzielnik
Wiceprezes Zarządu

Dominika Wolna

Dominika Wolna
Członek Zarządu

Lena Stryjska

Lena Stryjska
Sekretarz Zarządu

Joanna Kiedacz

Joanna Kiedacz
Skarbnik

Edyta Zając-Chruściel

Edyta Zając-Chruściel
Członek Zarządu

Zbigniew Dziwulski

Zbigniew Dziwulski
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Florystów Polskich

Roman Marcol

Roman Marcol
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Monika Kudłacz

Monika Kudłacz
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Tomasz Paszczyński

Tomasz Paszczyński
Członek Komisji Rewizyjnej