Władze


Zarząd Stowarzyszenia Florystów Polskich

Zenon Rek

Zenon Rek
Prezes Zarządu

Grażyna Korzekwa

Grażyna Korzekwa
Wiceprezes Zarządu

Barbara Słomka

Barbara Słomka
Wiceprezes Zarządu

Lena Stryjska

Lena Stryjska
Sekretarz Zarządu

Robert Miłkowski

Robert Miłkowski
Członek Zarządu

Katarzyna Ryszka-Dziwoki

Katarzyna Ryszka-Dziwoki
Członek Zarządu

Marta Kondzielnik

Marta Kondzielnik
Członek Zarządu

Ilona Szołtysek

Ilona Szołtysek
Członek Zarządu

Katarzyna Skrzypulec

Katarzyna Skrzypulec
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Florystów Polskich

Roman Marcol

Roman Marcol
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Kuczyński

Tomasz Kuczyński
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Paszczyński

Tomasz Paszczyński
Członek Komisji Rewizyjnej