Misja i cele


Misją Stowarzyszenia Florystów Polskich jest rozwój branży florystycznej w Polsce poprzez promocję florystyki oraz kultury wręczania kwiatów, budowanie świadomości i wiedzy społecznej oraz wsparcie zawodowe członków Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest działalność florystyczna realizowana poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • promocji, rozwoju i wspierania florystyki,
 • integracji środowiska florystycznego,
 • upowszechniania, podtrzymywania i rozwijania florystyki w regionach,
 • propagowania wiedzy z zakresu florystyki wśród młodzieży i innych grupach społecznych,
 • pogłębiania wiedzy i umiejętności florystycznych,
 • odkrywania i wspierania talentów florystycznych,
 • organizowania konkursów i wystaw oraz wspierania innych organizatorów,
 • działalności wspomagającej rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w tym
 • przedsiębiorczości rodzinnej m.in. poprzez dążenie do wprowadzenia ustawy o rynkach hurtowych,
 • krzewienia kultury i podtrzymywania tradycji wręczania kwiatów,
 • podtrzymywania tradycji, folkloru i sztuki florystycznej,
 • działań na rzecz integracji florystyki europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między florystami,
 • popularyzacji florystyki w mediach,
 • działalności charytatywnej,
 • wspierania inicjatyw zmierzających do stabilizacji sytuacji ekonomicznej florystów polskich poprzez ich integrację i wprowadzanie najnowszych rozwiązań gospodarczych w dziedzinie florystyki,
 • działalności szkoleniowej w celu podnoszenia wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia w zakresie florystyki i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
 • szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.