Przystąp do SFP


Przystępując do Stowarzyszenia Florystów Polskich otrzymują Państwo niebywałą okazję, aby razem, wspólnymi siłami mieć wpływ na kierunek rozwoju polskiej branży florystycznej. Dzięki członkostwu w SFP mają Państwo okazję wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez mistrzów florystyki i specjalistów z dziedziny efektywnego prowadzenia biznesu, pokazach prowadzonych przez światowej klasy florystów, wycieczkach branżowych oraz wielu wydarzeniach i inicjatywach prowadzonych w całym kraju. Otrzymują Państwo dostęp do informacji o najciekawszych wydarzeniach florystycznych w kraju i ze świata. Stajecie się Państwo członkiem europejskiej organizacji Florint, która prócz prestiżu daje dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z firmami, hurtowniami, giełdami otrzymujecie Państwo dodatkowe przywileje oraz zniżki.

Stowarzyszenie Florystów Polskich jest organizacją utrzymującą się ze składek członkowskich w wysokości 20 zł miesięcznie oraz dotacji partnerów wspierających.

Zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia Florystów Polskich do wypełnienia deklaracji członkowskiej <pobierz deklarację> i odesłania mailowo na adres: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Stowarzyszenia Florystów Polskich, ul. Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska. Do deklaracji należy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego w wysokości 20 zł na konto Stowarzyszenia: 12 2030 0045 1110 0000 0229 0350, tytułem 'wpisowe’. O przyjęciu w poczet członków SFP decyduje Zarząd na najbliższym posiedzeniu. Kandydat otrzymuje mailowe potwierdzenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia.