Serdeczne życzenia w Dniu Edukacji Narodowej.

Zarząd Stowarzyszenia Florystów Polskich składa najserdeczniejsze życzenia w Dniu Edukacji Narodowej. Życzenia satysfakcji z pracy, realizacji zakładanych celów, dostatku, pamięci oraz szacunku wychowanków składamy nauczycielom – florystom oraz wszystkim pozostałym nauczycielom dzielących się swą wiedzą w placówkach oświatowo – edukacyjnych wszystkich typów.

Niech Wasze sukcesy pozostaną źródłem satysfakcji dla Was i Waszych najbliższych.

Powiązane Artykuły