Kasy rejestrujące

W związku z częstymi Państwa pytaniami odnośnie stosowania w kasach rejestrujących nazw towaru i przyporządkowywania im właściwych stawek podatku VAT, zasięgnęliśmy informacji w Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24-09-2013.
Według uzyskanych informacji, nazwy towaru rejestrowanego przy użyciu kasy fiskalnej w naszej branży powinny być następujące w poszczególnych przypadkach:

  1. pojedynczo sprzedawanych kwiatów ciętych może być: kwiaty cięte-8%VAT;
  2. różnych rodzajów kwiatów sztucznych-kwiaty sztuczne-23%VAT;
  3. różnych gatunków kwiatów doniczkowych-kwiaty doniczkowe-8%VAT;
    W powyższych przypadkach według KIP nie trzeba dodatkowych uszczegółowień.
  1. jednego kwiatu z przybraniem- naszym zdaniem może być np. kwiat cięty z przybraniem-8%VAT.

Według nas podstawowym świadczeniem jest sprzedaż kwiatu zaś przybranie stanowi świadczenie pomocnicze dla tego produktu podstawowego, dlatego jak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-349/96) świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu VAT. Zdaniem ETS pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się, jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Ponieważ informacje uzyskane od KIP nie są podparte żadnym dowodem w postaci papierowej a interpretacje indywidualne różnych Dyrektorów Izb Skarbowych są często rozbieżne, dlatego do momentu otrzymania interpretacji indywidualnej (najpóźniej do 31-10-2013) zalecamy ostrożność i indywidualne uzyskanie informacji w swoim urzędzie skarbowym. Podajemy również numer telefonu Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie można uzyskać różne informacje dotyczące podatków:

Krajowa Informacja Podatkowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
www.kip.gov.pl

Liczba znaków dla nazwy towarów w kasie musi być nie mniejsza niż 12 – oznacza, że techniczne możliwości kasy muszą pozwolić na zarejestrowanie nawet 12-to znakowej nazwy, co nie oznacza, że nazwa musi się składać z 12-tu znaków. Nazwa może być krótsza.

Ma.Siwy

3e0f2208c5bebc9f3fbb146acce13c6d

Powiązane Artykuły