Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Florystów Polskich.

W dniu 19 maja 2014r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 15 delegatów (na 16 wybranych), Zarząd Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura.

W trakcie wyborów dokonano oceny pracy Zarządu w minionej kadencji (2012-2014). Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu za okres 2012-2014 oraz udzielili Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

Skład Zarządu SFP

 1. Zenon Rek ? Prezes Stowarzyszenia Florystów Polskich
 2. Grażyna Korzekwa ? Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 3. Mariola Miklaszewska ? Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 4. Barbara Słomka ? Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 5. Iwona Kuś-Jureczko ? Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 6. Grzegorz Grajewski ? członek Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 7. Marta Kondzielnik ? członek Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 8. Krzysztof Krełowski ? członek Zarządu Stowarzyszenia Florystów Polskich
 9. Katarzyna Ryszka-Dziwoki ? członek Stowarzyszenia Florystów Polskich

Skład Komisji Rewizyjnej SFP

 1. Roman Marcol – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Sabina Śliwa – Wiceprzewodniczaca Komisji Rewizyjnej
 3. Lena Stryjska – członek Komisji Rewizyjnej

W trakcie obrad podjęto również uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia. Zmiany mają jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie Stowarzyszenia. Podjęto też uchwałę w sprawie zmian Statutu sugerowane przez organ nadzoru.

Powiązane Artykuły