Protokół z zebrania SFP w Broniszach

Warszawa, dn. 15 Listopada 2012 roku.
Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia Florystów Polskich.
W zebraniu udział wzięło 38 osób. Obrady SFP otworzył prezes Stowarzyszenia pan Zenon Rek, przedstawiając zarząd.
Dalszą część zebrania poprowadziła wiceprezes SFP pani Mariola Miklaszewska. Przedstawiła dokonania i plany.

Tematyka rozmów:
1. Rynki hurtowe:-wspólne działania, ograniczenie dostępu klientów detalicznych,
–   propozycja certyfikacji hurtowni kwiatowych – program lojalnościowy, dyscyplina sprzedaży,
–   propozycja rejestracji i weryfikacji kwiaciarń w zarządzie giełdy.
2. Walka z hipermarketami w zakresie dumpingu.
3. Prowadzenie akcji w szkołach – promowanie kultury wręczania kwiatów wśród uczniów.
4. Szkolenia biznesowe (zarządzanie, rachunkowość, marketing).
5. Szkolenia florystyczne dla członków SFP – propozycja szkoleń bonusowych.
6. Podjęcie działań nad powiększeniem liczby członków SFP, poszerzenie zasięgu SFP, stworzenie oddziałów regionalnych.

W dyskusji głos zabrali m.in. A. Dąbrowski, M. Bukalska, K. Krełowski, H. Rolbiecka, I. Szołtysek, M. Ziemecka. Ponadto rozmówcy zwrócili uwagę na niewłaściwe funkcjonowanie strony internetowej SFP, brak właściwego i szybkiego przepływu informacji.
Na Zakończenie pani M. Miklaszewska podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu oraz ciekawe propozycje. Ustalono termin następnego spotkania pod koniec stycznia 2013r., czyli w rocznicę założenia SFP.

Na tym spotkanie zakończono

Powiązane Artykuły