Informacje dla uczestników


II Florystyczne Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 28-29 kwietnia 2015 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu. Ideą Mistrzostw jest promocja kwiatów oraz talentów florystycznych. Mistrzostwa są miejscem dla florystów, gdzie mogą sprawdzić swoje umiejętności, pokazać swój kunszt i kreatywność. Zawodników ocenia międzynarodowe grono sędziowskie, a prace konkursowe będzie można oglądać podczas wystawy w trakcie Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ w Wałbrzychu od 30 kwietnia do 3 maja 2016 r.

Patronat nad Mistrzostwami objęła Międzynarodowa Organizacja Florystyczna Florint, której członkiem jest Stowarzyszenie. Tylko uczestnicy biorący udział w Mistrzostwach organizowanych przez Stowarzyszenie mają możliwość wywalczyć miejsce w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Florint, m.in. EUROPA CUP. Dzięki patronatowi Florintu, udział w Mistrzostwach wiąże się z ogromnym prestiżem i promocją na świecie.

Tematem przewodnim II Florystycznych Mistrzostw Europy jest „Święto kolorów”. Mistrzostwa odbędą się w dwóch kategoriach: senior i junior. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 18 marca 2016 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl lub dostarczyć do biura Organizatora: Stowarzyszenie Florystów Polskich, ul. Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu mają zwycięzcy i vice zwycięzcy II Krajowych Florystycznych Mistrzostw Regionów. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Mistrzostw.

Uczestnicy oprócz udział w Mistrzostwach otrzymują możliwość uczestnictwa w Kongresie Członków SFP, czyli w cyklu seminariów prowadzonych przez przedstawicieli Florintu, pokazie Tomasa de Bruyna oraz wieczornej Gali. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe oraz możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowych konkursach florystycznych.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Mistrzostw.

I I      F l o r y s t y c z n e      M i s t r z o s t w a      P o l s k i

Regulamin

I I      F l o r y s t y c z n e      M i s t r z o s t w a      P o l s k i

Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1

I I      F l o r y s t y c z n e      M i s t r z o s t w a      P o l s k i

Zadania konkursowe – załącznik nr 2