Visegrad Oasis Cup


KONKURS „ŚWIATŁO, KOLOR, DŹWIĘK”

Visegrad Oasis® Cup 2022 – eliminacje stanowi I etap eliminacji do konkursu głównego 3rd Visegrad Oasis® Cup, który odbędzie się na Węgrzech. Wezmą w nim udział floryści z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ostatnia, edycja konkursu odbyła się 22 września 2021 roku w mieście Piestany na Słowacji. W zmaganiach wzięło udział dwanaście osób z czterech krajów. Naszymi reprezentantkami byli wówczas Ewa Buga, Katarzyna Rduch oraz Tomasz Iwanow.

W konkursie udział mogą wziąć floryści, niezależnie od poziomu umiejętności, wiedzy, doświadczenia, czy wieku.

Jak zgłosić się do konkursu?

1. Wykonaj dwie prace – kompozycję w naczyniu, bukiet okolicznościowy pod tytułem Letni kontrast. Technika, styl, forma i wielkość prac jest dowolna.

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej i załącz do niego maksymalnie 3 zdjęcia każdej z prac (waga każdego zdjęcia powinna być większa niż 1 MB, ale mniejsza niż 3 MB)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2022 roku.

Prace na podstawie zdjęć oceni 3 – osobowe grono sędziowskie. Jury wyłoni 5 osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.

Każdy uczestnik II etapu eliminacji zrealizuje dwa zadania konkursowe – małą formę/ instalację oraz niespodziankę. Prace zawodników ocenione zostaną przez trzyosobowe jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 3 dni przed konkursem. Trzech zawodników z najwyższą ilością punktów po obu konkurencjach zostanie reprezentantami Polski w konkursie 3rd Visegrad Oasis® Cup, który odbędzie się 19 sierpnia 2022 roku na Węgrzech.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO KONKURSU
  „VISEGRAD OASIS CUP 2022 - ELIMINACJE”

  Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych od 20.05.2022 – 03.06.2022

  KANDYDAT

  Krótka informacja o sobie

  Wybierz pliki ze zdjęciami - max. 9