KONKURS

Z okazji Dnia Florysty ogłaszamy konkurs na aranżację witryny kwiaciarni – Pokaż swoje okno, pokaż swoje drzwi.

Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana aranżacja okna wystawowego/ witryny kwiaciarni w sezonie 2021 – styl, dobór materiałów, kompozycja, forma pracy są dowolne.

Wyślij na adres e – mail SFP: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl maksymalnie 5 zdjęć gotowej aranżacji witryny: 2 zdjęcia przedstawiające ogół oraz 3 zdjęcia zawierające poszczególne elementy ekspozycji. Aranżacją w rozumieniu regulaminu są okna i drzwi wystawowe widoczne z zewnątrz oraz ich bezpośrednie otoczenie (ekspozycja zewnętrzna kwiaciarni).

W treści wiadomości dołącz informacje:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres kwiaciarni, której zgłoszenie zostało wysłane
– telefon kontaktowy
Jeżeli zgłaszającym prace konkursowe jest pracownik, bądź inna uprawniona do tego osoba do zgłoszenia należy załączyć zdjęcie z pisemną zgodą właściciela kwiaciarni: Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko właściciela) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego pracownika (imię i nazwisko uczestnika) w konkursie na aranżację witryny kwiaciarni – Pokaż swoje okno, pokaż swoje drzwi organizowanego przez Stowarzyszenie Florystów Polskich.

Konkurs trwa od 26.04.2021 r. do 31.05.2021 r.

Nagrodami w konkursie są pakiety produktów firmy OASIS® Floral Products o równowartości:
I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

Zwycięskie prace wyłoni trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wchodzą: Edyta Zając – Chruściel, Maja Popielarska i Paweł Adamiec.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do udziału!!

Powiązane Artykuły