Walne Zebranie Członków SFP

Zarząd Stowarzyszenia Florystów Polskich zaprasza wszystkich Członków SFP na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Florystów Polskich, które odbędzie się 14 czerwca 2021 roku.

Ze względu na panującą i rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa SARS – CoV – 2, a w związku z tym, wydanymi przez rząd RP obostrzeniami dotyczącymi gromadzenia się oraz organizacji spotkań (na dzień 16 kwietnia 2021 roku) miejscem organizowanego Zebrania będzie sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania. Link zostanie wygenerowany w trakcie posiedzenia i rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail dla osób chcących wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków SFP, a w przypadku poluzowania obostrzeń dotyczących organizacji spotkań Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Florystów Polskich odbędzie się w siedzibie SFP w Turzy Śląskiej. 

Wszystkich, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Zebraniu o miejscu, w którym się odbędzie (Turza Śląska lub komunikator) powiadomimy na tydzień przez Walnym Zebraniem Członków SFP. W załączniku zamieszczany Porządek obraz Walnego Zarządu.

Serdecznie zapraszamy

Powiązane Artykuły