XIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

20 listopada, Anna Zagórska jako przedstawiciel i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Florystów Polskich, wzięła udział w wideokonferencji Rady Przedsiębiorców Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Ministrem Jarosławem Gowinem. Spotkanie zostało zainicjowane przez Radę Przedsiębiorców, która zrzesza 247 organizacji różnych branż i jest organem opiniotwórczym oraz doradczym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wideokonferencja została przeprowadzona online, a dostęp do udziału w niej uzyskiwało się po wcześniejszej rejestracji na stworzonej do tego celu platformie. Spotkanie trwało ponad dwie godziny i wzięło w nim udział 197 zarejestrowanych uczestników.

Po standardowych słowach powitania uczestników i przedstawieniu prowadzących oraz przedstawicieli rządu, za pomocą prezentacji omówiono funkcję i zakres działań Rady Przedsiębiorców MŚP. Główną część spotkania stanowiły pytania do ministra przesłane wcześniej przez przedsiębiorców, będących członkami Rady Przedsiębiorstw. W przeważającej części dotyczyły one trudnej sytuacji poszczególnych branż gospodarczych w czasie epidemii i ewentualnych pomysłów na pomoc dla nich ze strony rządu.

Jak się okazuje zbyt ogólne lub niejasno sprecyzowane PKD stanowi dość częsty problem dla polskich przedsiębiorców w uzyskaniu przyznanej różnym branżom pomocy. Nasze pytanie dotyczące tej kwestii wpisało się w szereg temu podobnych. Odpowiedź Ministra Jarosława Gowina była pełna chęci współpracy. Zapewniał, że prace nad weryfikacją faktycznego stanu rzeczy cały czas trwają, proces weryfikacji konieczności przyznania pomocy szczególnie pokrzywdzonym przedsiębiorcom wciąż trwa i mają nadzieję, że kolejne tarcze będą pomocą dla większej liczby potrzebujących. Minister Gowin nie ukrywał jednak, że zasoby nie są wystarczające by móc spełnić oczekiwania wszystkich. Rząd stoi przed zadaniem wyboru pomiędzy drobną pomocą dla większej ilości podmiotów lub większą pomocą dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują i którzy są przedstawicielami branż stanowiących większy procent ogółu polskich przedsiębiorstw.

Nikt nie odniósł się konkretnie do branży florystycznej, ale szeroko pojęta branża eventową i spotkań była dość często wspominana podczas rozmowy. Reprezentantka SFP w tych momentach za każdym razem zostawiała stosowny komentarz w naszej sprawie na czacie, który był częścią spotkania, tak, by sprawa branży kwiatowej zostawiła po sobie jak najtrwalszy ślad w świadomości uczestników spotkania.

Kolejne dwa pytania wystosowane za pośrednictwem czata do Ministra Gowina w imieniu florystycznych przedsiębiorstw brzmiały następująco:

*Dlaczego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczące wprowadzenia zmian w obostrzeniach w handlu w sklepach wielkopowierzchniowych, wśród działalności usługowych i handlowych dopuszczonych do możliwości kontynuowania pracy nie uwzględniono usług florystycznych, które zapewniają obywatelom możliwość podtrzymania relacji międzyludzkich oraz wpływają na poprawę nastroju, co jest szczególnie ważne w czasach epidemii.

*Czy w związku z obietnicami przyznania wsparcia dla przedsiębiorców w obliczu wystąpienia drugiej fali epidemii zostaną w nim ujęci przedsiębiorcy branży florystycznej, na którą składają się kwiaciarnie, pracownie florystyczne, hurtownie kwiatów i artykułów florystycznych. Jeśli tak to kiedy to nastąpi?

Po przebrnięciu przez przesłane wcześniej pytania przedsiębiorców i uzyskaniu na nie odpowiedzi bardziej lub mniej konkretnych nastąpił moment dający szansę na zadawanie pytań bezpośrednio. Ze względu na ograniczony czas dostali ją jednak bardzo nieliczni uczestnicy spotkania. Organizatorzy zapewnili, że po zakończeniu wideokonferencji wszystkie pytania zostaną przekazane do ministerstwa.

Rada Przedsiębiorców w ramach ścisłej współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapowiedziała wystosowanie w imieniu swych członków piątki najważniejszych postulatów dotyczących pomocy od rządu. Na końcu spotkania Rzecznik Prasowa SFP zwróciła się do Rady Przedsiębiorców z prośbą o uwzględnienie w dokumencie interesów branży florystycznej.

Jak dotąd floryści nie mieli swego przedstawiciela w Radzie Przedsiębiorców. Piątkowe spotkanie pokazało, że należy to zmienić. Stowarzyszenie Florystów Polskich podejmie jak najszybciej ten temat, by zrzeszając się w większej grupie, nasz głos był donośniej słyszalny.

Obietnice i zapewnienia padające podczas konferencji z ust Ministra Jarosława Gowina nie dały niestety odpowiedzi na nurtujące branżę florystyczną pytania. Padło wiele zapewnień na temat kontynuacji prac weryfikujących sektory dotychczas pominięte w pomocy, co dzięki uporowi i wzmożonemu działaniu nagłaśniającemu problemy branży kwiatowej, daje nadzieję, że jej się doczekamy.

Kiedy? Jakiej?
To niestety są nadal pytania bez odpowiedzi.

Powiązane Artykuły