Walne Zebranie Delegatów 29 czerwca 2020

Walne Zebranie Delegatów 29.06.2020

Stowarzyszenie Florystów Polskich podczas Walnego Zebrania Delegatów podsumowało miniony rok. Poniżej znajduje się lista inicjatyw roku 2019.

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Florystów Polskich za 2019 rok

W 2019 r. inicjatywami Stowarzyszenia Florystów Polskich były:

Przygotowania i promocja Europa Cup

Udział w targach IPM w Essen

Udział w targach Christmasworld we Frankfurcie

Udział w targach Special Days w Poznaniu oraz przeprowadzenie pokazu florystycznego

Udział w targach Green Days w Warszawie

Organizacja wystawy kwiatowych aranżacji podczas XXXI Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ w Wałbrzychu

Przygotowanie kwiatowych aranżacji podczas 45. Ogólnopolskiej Wystawy Róż „Święto Róży” w Kutnie

Udział w Królewskiej Wystawie Róż w Warszawie

Udział w targach Flower Expo Polska w Warszawie oraz przeprowadzenie pokazu florystycznego

Opieka merytoryczna nad organizacją ogrodu terapeutycznego „4 Pory Roku” w Poznaniu

Wystosowanie apelu do Arcybiskupów w sprawie inicjatywy „zamiast kwiatów”

Przeprowadzenie eliminacji oraz udział w konkursie Visegrad Florist Championship/Oasis Visegrad Cup w Ołomuńcu

Przeprowadzanie warsztatów i szkoleń m.in. warsztaty dla nauczycieli florystyki z Robertem Miłkowskim w Lublinie, Gwiazdka z Tomaszem Maxem Kuczyńskim w Lublinie

Udział w Walnym Zgromadzeniu Florintu w Grazu

Pokaz Tomasza Maxa Kuczyńskiego podczas Regionalnych Mistrzostw Chin

Pokaz Roberta Miłkowskiego podczas targów w Meksyku

Udział w Dniach Florysty w Lublinie

Udział w targach Proflora w Bogocie

Przeprowadzenie eliminacji do konkursu EuroSkills w Poznaniu

Udział w Spotkaniu Grupy Wyszechradzkiej

Patronat nad „Ogrodem sztuki” w Będzinie

Cykliczna dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych

Stała współpraca z międzynarodową prasą branżową

Cykliczny udział w programach w telewizji i radio w celu promocji kwiatów

 

Powiązane Artykuły