Międzynarodowy Kongres Florystyczny w Polsce

Stowarzyszenie Florystów Polskich powstało w 2012 roku. Powołali je do życia czołowi floryści polscy w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku florystycznym oraz znak obecnych czasów. Grupa 30 branżystów, która zainicjowała stowarzyszenie postawiła przed sobą ambitne cele i wyznaczyła kierunki rozwoju. Przyświecało im hasło przewodnie 'w grupie siła’.

W lutym 2014 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Międzynarodowej Organizacji Florystycznej Florint, która zrzesza florystów z ponad 20 krajów. Misją Florintu są działania sprzyjające ekonomicznemu rozkwitowi swoich członków i całego sektora. Główne cele organizacji to reprezentowanie członków na szczeblu europejskim, zwłaszcza w Komisji Europejskiej, przyczynianie się do polepszania oferowanych przez biznes kwiatowy usług oraz wspieranie stowarzyszeń narodowych w ich działalności.

Rok 2016 był przełomowy dla Stowarzyszenia Florystów Polskich. Po kilku miesiącach przygotowań, stowarzyszenie zaprezentowało swoją kandydaturę jako organizator kolejnych Mistrzostw Europy we Florystyce. Pomimo ogromnej konkurencji, którą stanowiło holenderskie stowarzyszenie florystów, to właśnie SFP otrzymało poparcie 90% krajów członkowskich. I tak już w czerwcu 2020 roku konkurs Europa Cup odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Przyszedł rok 2017 a we Florincie nastąpiły zmiany w zarządzie. Swoją kadencję zakończyli przedstawiciele z Belgii i Słowenii, a na ich miejsce zostali powołani floryści z Wielkiej Brytanii i Polski. Stowarzyszenie zgłosiło kandydaturę Roberta Miłkowskiego, która spotkała się z ciepłym przyjęciem. Od tego momentu Stowarzyszenie ma swojego reprezentanta w największej organizacji florystycznej na świecie.

Na początku listopada tego roku Stowarzyszenie Florystów Polskich było organizatorem corocznego Międzynarodowego Kongresu Florystycznego skierowanego do członków Florintu. Na spotkanie do Polski przyjechały delegacje z 14 krajów. Jednym z najważniejszych punktów Kongresu były wybory nowego prezesa Florintu. Nadszedł czas aby Mark Ward, który piastował urząd prezesa przez ostatnich 7 lat, przekazał pałeczkę swojemu następcy. Na uroczystej kolacji rozpoczynającej Kongres, a jednocześnie będącej podziękowaniem Markowi za jego pracę, padło wiele słów i gratulacji. Zenon Rek, prezes Stowarzyszenie Florystów Polskich powiedział, że 'energia i oddanie Mark’a były zaraźliwe i cieszy się, że pozostawia Florint, jako organizację o solidnych podstawach i liczącej się marce na świecie.’

Następnego dnia, w trakcie Walnego Zebrania Delegatów odbyła się prezentacja kandydatów oraz głosowanie, rezultatem którego był wybór Simona Ogrizka na prezesa Międzynarodowej Organizacji Florystycznej, Florint. Ogromne doświadczenie Simona w pracy na rzecz Florintu, jeszcze z czasów bycia członkiem Zarządu, przyczynią się do dalszego rozwoju tej organizacji w świecie.

Kongres Florintu stanowi idealną platformę do wymiany doświadczeń między stowarzyszonymi organizacjami. Prezentacja najlepszych praktyk, zawiązywanie się nowych projektów to tylko nieliczne z działań, jakie mają miejsce w trakcie kongresowych spotkań. Dzięki Florintowi SFP nawiązało współpracę ze stowarzyszeniami z Czech i Słowacji, a już wkrótce zostanie zrealizowany pierwszy wspólny projekt.

Jednym z celów organizacji Kongresu w Polsce była prezentacja miejsca, w którym odbędą się Mistrzostwa Europy we Florystyce. Stowarzyszenie zaprezentowało postęp prac związanych z przygotowaniami do Europa Cup. Floryści z Europy mieli okazję poczuć klimat stolicy Górnego Śląska oraz poznać szczegółowy program konkursu oraz imprez towarzyszących Mistrzostwom. Promocja Europa Cup ruszy zaraz po World Cup. Dzięki wsparciu stowarzyszeń z różnych krajów w czerwcu 2020 w Katowicach odbędzie się wielkie święto florystyki.

Goście Kongresu wzięli również udział w Gali Bożonarodzeniowej, która miała miejsce w Śląskim Centrum Florystycznym Rekpol. Na scenie wystąpiły gwiazdy światowej florystyki: Alex Choi, Natalia Zhizhko i Tomasz Max Kuczyński. Wyjątkowe prace, moc inspiracji i piękne kwiaty były idealnym zakończeniem Kongresu.

Stowarzyszenie Florystów Polskich funkcjonuje na rynku dopiero od 6 lat, ale jest już organizacją dobrze rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. SFP to instytucja, która ciągle się rozwija, a swoje działania koncentruje na wspieraniu biznesu florystycznego i przede wszystkim swoich członków. Zdobywane doświadczenie międzynarodowe wspiera te działania i rośnie razem ze wzrostem swoich członków.

Foto: Marcin Chruściel/ Jens Poulsen

Powiązane Artykuły