Florintowski egzamin sędziowski w Gelsenkirchen

W ostatnich dniach lutego w Gelsenkirchen odbył się bardzo ważny egzamin. Dotyczył on aktualnych przepisów egzaminacyjnych i konkursowych oraz nadawał nowe uprawnienia w tym zakresie.

Na przestrzeni lat wiele się zmieniło w obszarze oceniania egzaminów w szkołach florystycznych. Zmiany następują również na konkursach, dlatego osoby oceniające mistrzostwa międzynarodowe, krajowe lub regionalne muszą być dobrze zorientowane w przepisach i zaleceniach. Jednakże to nie wszystko. Ważne jest by sędzia (ten od konkursów) i asesor (ten od egzaminów) był dobrym fachowcem w dziedzinie, w której dokonuje oceny. Dlatego Florint postanowił zweryfikować aktualną wiedzę swoich sędziów. Poprzeczka poszła w górę. Sprawdzane zostały dotychczasowe dokonania kandydatów na sędziów i asesorów, a im dłuższe i bogatsze CV tym lepiej dla kandydata. Liczy się wykształcenie, doświadczenie w sferze konkursowej i egzaminacyjnej oraz dokonania kandydata jako florysty i florysty designera, nauczyciela, instruktora, organizatora, egzaminatora i sędziego. Po dokładnej analizie i weryfikacji poszczególnych portfolio kandydaci byli lub nie dopuszczani do egzaminu. Egzamin trwający kilka dni miał na celu sprawdzanie wiedzy i umiejętności, których dowodziło portfolio. Kandydaci pod okiem komisji oceniali prace egzaminacyjne uczniów jednej z najlepszych szkół w Niemczech. Oddzielnie ocenione zostały prace konkursowe. Po tym procesie należało udowodnić, że analizowanie pracy florystycznej i ocena florysty zdającego egzamin i biorącego udział w konkursie jest właściwa, że oceniający doskonale zna zasady kompozycji, techniki oraz proces powstawania prac,posługuje się prawidłowym i fachowym językiem oraz potrafi dokonać tej oceny w języku angielskim. Nie bez znaczenia jest również aspekt pedagogiczny i psychologiczny, czyli zrozumienie i empatia dla florystów poddawanych ocenie. To wszystko ocenione zostało przez egzaminatorów, wśród których znajdowali się najlepsi fachowcy z Niemiec i Norwegii, doświadczeni wykładowcy z prestiżowych szkół florystycznych, od lat należących do Florintu. Szkolą sędziów oraz sprawdzają ich wiedzę, umiejętności i predyspozycje do pełnienia funkcji sędziego.

Z Polski do egzaminu przystąpiły dwie członkinie Stowarzyszenie Florystów Polskich Mariola Miklaszewska oraz Karolina Ładyżyńska Skrzypek, które z sukcesem przebrnęły przez trudny proces egzaminacyjny uzyskując nowe, aktualne uprawnienia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powiązane Artykuły