SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KOLEŻANKI
KOLEDZY
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA FLORYSTÓW POLSKICH

Informowaliśmy już, że 19 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów SFP. W trakcie zebrania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, planami działania na 2015r., aktywnością zagraniczną Stowarzyszenia. W części poświęconej aktywności zagranicznej został przedstawiony raport z kontaktów z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Florystów Florint.

Jak już wiecie SFP zostało przyjęte w szeregi Florintu. O pozytywnej ocenie SFP zadecydowały, m.in.: aktywność i zaangażowanie członków w trakcie imprez regionalnych oraz doskonale oceniona organizacja i sprawne przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Książu.

Rok 2015 też zapowiada się bardzo pracowicie. Realizacja tych planów to nie tylko duża satysfakcja, ale też ogromne zobowiązania. W tym zobowiązania finansowe.

Dlatego też Walne Zebranie Delegatów po długim namyśle podjęło jednomyślnie decyzję (uchwałę) o zmianie wysokości składki członkowskiej. Od 1 stycznia 2015r. wynosi  ona 20 zł miesięcznie.

Co było powodem przegłosowania takiej składki?

1.  Konieczność uregulowania składki członkowskiej we FLORINCIE. W 2014r. wpłaciliśmy do kasy Florintu 2608 euro + 500 euro. W roku 2015 jesteśmy zobowiązani do wpłaty wyższej kwoty (5200 euro). Składka Florintu jest skonstruowana w ten sposób, że należy wpłacić składkę stałą oraz składkę naliczaną według ilości członków. W związku z takim rozwiązaniem członkowie SFP stają się jednocześnie członkami Florintu. Musimy też pamiętać, że członkowie organizacji florystycznych w innych krajach zobowiązani są do składek o wiele większych aniżeli nasi członkowie .

2.  Planowane wydatki związane z organizacją imprez florystycznych regionalnych i krajowych oraz udział w przedsięwzięciach zagranicznych. Poza Regionalnymi Mistrzostwami Florystycznymi będziemy również organizatorami dużej florystycznej imprezy na Zamku Książ (początek maja 2015).

SFP planuje też zorganizowanie dużych imprez florystycznych w różnych miejscach w kraju (pokazy florystyczne, gale, warsztaty) we współpracy z branżowymi hurtowniami.

Zaplanowano przeprowadzenie intensywnej akcji promocyjnej w ramach planowanej do przeprowadzenia dużej imprezy międzynarodowej.

3. Zaplanowane działania promocyjne na terenie kraju z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz tradycyjnych form reklamy (bandery, plakaty, roll-upy, itd.).

4.  Bieżące funkcjonowanie struktur SFP mające na celu poprawę jego funkcjonowania (czynsz, media, inne materiały eksploatacyjne).

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że składki członkowskie nie są jedynym źródłem pozyskiwania środków na funkcjonowanie stowarzyszenia. Indywidualne umowy sponsorskie w trakcie imprez, długotrwałe umowy z członkami wspierającymi, środki wypracowane poprzez działalność odpłatną stowarzyszenia to tylko jedne z wielu form pozyskiwania środków przez stowarzyszenie.

Dlatego też apelujemy do wszystkich członków SFP o przyjęcie ze zrozumieniem decyzji o określeniu nowej stawki składki członkowskiej. Prosimy jednocześnie o jej systematyczne wpłacanie na konto stowarzyszenia. Płacąc składkę regularnie (miesięcznie, kwartalnie) zminimalizujemy konieczność wydatku jednorazowego.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd SFP

Powiązane Artykuły