Szkolenie w Krakowie za nami…

Dnia 03-02-2014 r. na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego odbyło się szkolenie zorganizowane przez SFP pt. ?Florystyka w przedszkolu?, którego celem było podniesienie kwalifikacji uczestniczących w szkoleniu florystów, głównie w zakresie umiejętności pracy z dziećmi. Szkolenie przeprowadziła wykwalifikowana w tej dziedzinie trenerka Agnieszka Mitko-Kominek.

Stowarzyszenie obserwuje wzrastające zainteresowanie społeczeństwa przeprowadzaniem warsztatów florystycznych w różnych grupach społecznych. Podczas różnego typu imprez lokalnych, SFP organizuje warsztaty florystyczne dla dzieci, bowiem, zawsze cieszą się one ogromnym zainteresowaniem i dają radość zarówno florystom prowadzącym warsztaty jak i dzieciom zachwyconym swoimi pracami. SFP stara się zaszczepić w młodym pokoleniu zamiłowanie do kwiatów i warsztaty wydają się być świetnym sposobem do osiągnięcia tego celu.

Praca z kwiatami jest absorbująca i ma korzystny wpływ na samopoczucie, dlatego w wielu krajach jest stosowana jako terapia na różnego rodzaju stany chorobowe. Poprzez szkolenia, SFP realizuje jeden ze swych celów, a mianowicie ?pogłębianie wiedzy i umiejętności florystycznych?.

Dodatkowym rezultatem tej aktywności SFP jest integracja środowiska florystycznego, bowiem, dochodzi do bardzo miłych spotkań i ciągłego zwiększania grona osób zainteresowanych florystyką.

Zapraszamy kolejnych florystów do wzięcia udziału w szkoleniach służących pogłębianiu wiedzy z zakresu florystyki.

Najbliższe szkolenie pt. Warsztaty florystyczne – Bukiety Okolicznościowe zostaną poprowadzone przez Mistrzynię Florystyki Sylwię Bednarek w Warszawie, w dniu 10-02-2014r.

Red. M.Kiedyk

Powiązane Artykuły