ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA – 16 PAŹDZIERNIKA 2013r.

W dniu 16 października 2013r. W siedzibie Stowarzyszenia Florystów Polskich w Turzy Śląskiej odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia w składzie: Zenon Rek (Prezes), Michalina Szczotok, Marta Kondzielnik, Iwona Kuś-Jureczko, Katarzyna Ryszka-Dziwoki oraz goście: Roman Marcol (członek Komisji Rewizyjnej) i Robert Miłkowski (florysta ? członek SFP).

Zebranie Zarządu podjęło wiele aktualnych dla Stowarzyszenia problemów, w tym podjęto uchwałę, na mocy której przyjęto w poczet członków 21 osób.
Omówiono sprawy bieżące ? korespondencję skierowaną do firm i instytucji z propozycjami różnych form współpracy.
Omówiono zaawansowanie organizacji najbliższych Mistrzostw Florystycznych Regionów: Dolnośląskiego, Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego.
Sporo czasu poświęcono koncepcjom dotyczącym przeszłorocznym Mistrzostwom Polski Florystów (termin, miejsce, podział obowiązków i kompetencji).

W pkt sprawy bieżące, nadal potwierdzono, że duża grupa członków stowarzyszenia zalega z wpłatami składki członkowskiej (10 zł/m-c). Dlatego też Zarząd SFP apeluje o wywiązywanie się członków ze swych statutowych obowiązków.

Zarząd SFP przypomina również ?liderom? regionów o przesłaniu na adres Zarządu czterech propozycji imprez kulturalno-florystycznych (wielu zapomniało) ? tak, aby można było opracować atrakcyjny, ciekawy i zaspokajający oczekiwania większości Kalendarz Imprez Stowarzyszenia na 2014r.

Następne zebranie Zarządu zaplanowano na 6 listopada br.

Powiązane Artykuły