Kasy rejestrujące

Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem resortu finansów z dnia 16-08-2013r. odnośnie nazw, używanych na paragonie fiskalnym.

„Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Nazwy oferowanych towarów i usług uwzględniające ww. przepis (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazwy towarów i usług), określa sam podatnik, uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Liczba znaków dla nazwy towarów w kasie musi być nie mniejsza niż 12. Przepisy nie wykluczają stosowania skrótów.

Zdaniem resortu finansów zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarów) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, należy stosować nazwy takie jak np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), ser żółty, mleko (w grupie nabiał), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe)…
Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Tym samym, przykładowo w przypadku podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą zależały od samej oferty tego podatnika. Może ona ograniczać się do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów, a może również obejmować dekorację sal balowych, samochodów itp. Tym samym, jeżeli podatnik w swoim cenniku wyróżnia np. bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając jednoznaczną nazwę dla potrzeb stosowania kasy rejestrującej, może wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosownym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety).

Należy pamiętać, że ewidencjonowaniu na kasie podlega towar (lub usługa). W przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest nim pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów. Nie ma wtedy konieczności i uzasadnienia do wyliczania wszystkich jego elementów składowych (rodzajów zużytych kwiatów). Zasady dotyczące stosowania nazewnictwa spełniającego wymóg jednoznacznego identyfikowania towarów i usług, nie wykluczają stosowania nazewnictwa zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów….”.

Kasy Rejestrujące

Powiązane Artykuły