Relacja z wizyty przedstawicieli FDF

Stowarzyszenie Florystów Polskich jest już na tyle wpływową organizacją, że zainteresowało partnerów niemieckich FDF podjęciem współpracy.

Z trzydniową wizytą przybyli do Polski przedstawiciele  FDF-u Heinrich Göllner – Wiceprezydent i Michael Rhein – Skarbnik. Dnia 28 czerwca w siedzibie SFP rozpoczęła się konferencja z udziałem zaproszonych gości. Ze strony SFP obecny był prawie cały Zarząd tj.: Zenon Rek, Grażyna Korzekwa, Michalina Szczotok, Sabina Śliwa, Katarzyna Ryszka-Dziwoki, Iwona Kuś-Jureczko oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej: Roman Marcol.
Naszą prezentację multimedialną przeprowadził Robert Miłkowski. Przybliżyła ona gościom sytuację Stowarzyszenia. Wynikła w czasie prezentacji rozmowa pozwoliła na wymianę informacji o sytuacji na polskim i niemieckim rynku florystycznym.

SFP zrzesza obecnie 500 członków przy swoim 1,5-rocznym istnieniu, podczas gdy FDF skupia w swej organizacji 5000 członków, ale budowa obecnej formy organizacji trwała 110 lat.
W FDF najpierw tworzyły się mikro-stowarzyszenia regionalne, które zrzeszając się utworzyły jedną, wielką organizację. Z SFP było inaczej, najpierw powstała siedziba główna, skupiająca członków z całej Polski, z której po pewnym czasie wydzielono regiony, by szybciej i łatwiej docierać do informacji.

Obie organizacje mają podobne cele i założenia, borykają się też z podobnymi dylematami i problemami, istniejemy, bowiem na jednolitym rynku europejskim. Uświadomiliśmy sobie jednakże, jak wiele działań jeszcze przed nami, bo daleko nam na razie do porównywalnego systemu edukacyjnego. Trudne jest zdyscyplinowanie rynku florystycznego w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Oczywiście, nasi Partnerzy posiadają ogromne doświadczenie z uwagi na długi okres ich istnienia, co dla Zarządu SFP stanowiło źródło cennych rad. Dotyczyły one przeróżnych dziedzin i z zakresu organizacji struktur stowarzyszenia i florystyki.  Goście wyrazili chęć pomocy w każdym naszym działaniu.
Wiemy już, że musimy zbudować długoletnią strategię działania, doprowadzić do korekty systemu edukacyjnego w Polsce, umocnić pozycję SFP tak, by przynależność do niego stanowiła odpowiedni prestiż dla potencjalnego członka, uporządkować rynek hurtowy i detaliczny.

Goście zwiedzili Kraków korzystając z przewodników w osobach: Wiceprezes Stowarzyszenia Grażyny Korzekwa oraz Roberta Miłkowskiego a także  złożyli wizytę na Podyplomowym Studium Florystyki przy UR, gdzie pochwalili nas za wysoki poziom prac oraz ilość i jakość materiałów florystycznych.
Dzięki wizycie niemieckich gości Zarząd Stowarzyszenia nabrał pewności co do słuszności podejmowanych działań i zyskał mocnego Partnera do dalszej pracy.

Ma.Siwy

Powiązane Artykuły