Przypominamy o szkoleniach dla FLORYSTÓW

Zapraszamy Państwa na następujące szkolenia:

Szkolenia

 

 

 

 

Szkolenia dla Florystów – cykl wiosna 2013 ABC kalkulacji
Podstawy edukacji biznesowej  czyli kalkulacje dostępne dla każdego. Jak skutecznie  sprzedawać wyroby i usługi florystyczne. Marża, narzut, koszty i  rentowność w biznesie kwiatowym. Przykłady i ćwiczenia

PROWADZĄCY: Hanna Petrykowska-Rolbiecka
CZAS: 8 godzin dydaktycznych
TERMIN : 23/05 Poznań, 29/05 warszawa
UCZESTNICY: 15-20 osób
METODY  PRACY: wykład interaktywny, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia indywidualne w grupach w warunkach symulowanych
POMOCE DYDAKTYCZNE: projektor multimedialny, materiały własne wykładowcy

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW  :

  • o czym naprawdę mówią nam liczby w sprawozdaniach finansowych i jak się z nimi zaprzyjaźnić i traktować jak najlepszego przyjaciela  kwiaciarni,
  • analiza strat i zysków prowadzonej działalności w celu określenia  słabych i    mocnych stron Twojej kwiaciarni,
  • ?liczby pod stałą kontrolą?  czyli co się za nimi  kryje, interpretacja jako  skuteczna metoda zarządzania  kwiaciarnią,
  • zasady kalkulacji wyrobów i usług florystycznych,
  • schemat tworzenia ceny sprzedaży; faktor kalkulacji,
  • marża, narzut; szybkie i łatwe metody liczenia: ćwiczenia praktyczne,
  • wpływ nieprawidłowej kalkulacji na straty osiągane w skali tygodnia, miesiąca, roku: przykłady
  • analiza kosztów  kwiaciarni: koszty stale i zmienne oraz metody  ich optymalizacji ; planowanie i kontrola kosztów,
  • jak planować sukces w biznesie kwiatowym: przykłady.

Hanna Petrykowska – Rolbiecka posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii i florystyki. W roku 1977 ukończyła Uniwersytet Gdański z tytułem Magistra Ekonomii. W 1996 roku uzyskała tytuł  Dyplomowanego Florysty w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Izbie Handlowej w Bremen. Była konsultantem do spraw sprzedaży i marketingu firm niemieckich i holenderskich oraz asystentem w zakresie planowania pokazów i wystaw florystycznych IPM w Essen. Przez wiele lat prowadziła własną kwiaciarnię „Exotica” Floral Design w Niemczech. Przez 2,5 roku była nauczycielem zawodowym w szkole florystycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje w Firmie Szkoleniowo-Doradczej „Floral Coach”, prowadzi działalność w zakresie doradztwa dla florystów, jest szkoleniowcem i coachem w dziedzinie biznesu kwiatowego.
www.doradztwodlaflorystów.pl

Sekrety roślin ozdobnych

PROWADZĄCY:   Piotr Salachna
CZAS:   8 godzin dydaktycznych
TERMINY :  05/06 Poznań, 17/06 Gdańsk
UCZESTNICY:  ok. 20 osób, w zależności od zainteresowania
METODY  PRACY :  interaktywny wykład poparty praktyczną ilustracją umiejętności i wskazaniem ćwiczeń do osiągnięcia profesjonalizmu połączony przykładami z rynku kwiatowego, sytuacje symulowane, scenki handlowe, gry dyskusyjne, demonstracje, projekty
POMOCE DYDAKTYCZNE projektor multimedialny, laptop, katalogi roślin, giełdowe raporty sprzedaży roślin, projekty nasadzeń, branżowe czasopisma.

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADU :
1. Jak pielęgnować kwiaty w kwiaciarni?
2. Zasady uprawy roślin w pojemnikach.
3. Gatunki warte uwagi.

Piotr Salachna specjalista z zakresu roślin ozdobnych, wykładowca akademicki i na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie kieruje Podyplomowymi Studiami Florystyka, autor licznych publikacji na temat uprawy, pielęgnacji i zastosowania roślin.

Florystyka w przedszkolach- szkolenie dla instruktorów florystyki dla dzieci. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi w szkołach (nauczanie początkowe) i przedszkolach w kołach zainteresowań, lub innych formułach  pozalekcyjnych. Dotyczy nauczania florystyki, może być elementem arteterapii lub też funkcjonować zupełnie oddzielnie.

PROWADZĄCY:   Agnieszka Mitko-Kominek/ Mariola Miklaszewska
CZAS:   8 godzin dydaktycznych
TERMINY :  29/05 Gdańsk
UCZESTNICY: ok. 20 osób, w zależności od zainteresowania
METODY  PRACY:
POMOCE DYDAKTYCZNE
: projektor multimedialny, laptop, materiały własne wykładowcy, wydruk materiałów dotyczących szkolenia

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADU :
Mini program dla instruktorów florystyki dla dzieci, 10 tematów dla dzieci,  psychika dziecka

Mariola Miklaszewska Vice Prezes SFP. Certyfikowany Międzynarodowy Sędzia Florystyczny Florint (Amsterdam 2003), wieloletni nauczyciel florystyki, właścicielka Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej, właścicielka kwiaciarni Em w Jankach k/Warszawy, członek komisji egzaminacyjnej Mazowieckiej Izby Rzemieślniczej, mistrz florystyki (branżowy dyplom-2001, państwowy-2010), zwyciężczyni licznych konkursów florystycznych, florystyczna Vice-mistrzyni Polski 2003. Współpracuje z mediami branżowymi.
www.mariolamiklaszewska.pl

Agnieszka Mitko-Kominek pochodzi z Jarosławia, od 2004 r. jest właścicielką Pracowni Florystycznej we Wrocławiu. Mistrz florystyki, sędzia florystyczny, członek komisji sędziowskich, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych, Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej i Szkoły Florystycznej Małgorzaty Niskiej w Warszawie. Współpracuje z wieloma uznanymi florystami z Polski i Europy. Prowadzi pokazy, szkolenia, organizuje wystawy i warsztaty, pisze o florystyce, szkoli nauczycieli oraz prowadzi zajęcia z arteterapii. Jest nauczycielem florystyki w Europejskiej Szkole Zawodów Artystycznych w Bukowcu. Od 2005 r. na stałe współpracuje z czasopismem „Nasz Dom i Ogród – FLORA” jako florysta, fotograf i dziennikarz.
www.flor-deko.pl

Uwagi: Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej frekwencji.
Rezygnacja przez uczestnika ze szkolenie na trzy dni przed terminem szkolenia nie zwalnia z uiszczenia pełnej opłaty.

W przypadku chęci skorzystania z w/w szkoleń prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie:
www.floryscipolscy.pl/podstrona/do-pobrania/upload/pliki/9c6c114968027d1e9050c3bc0dd1ab7a.pdf
i przesłanie na nasz adres mailowy: info@floryscipolscy.pl

Powiązane Artykuły