Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Pragniemy podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia przybyłym na Walne Zebranie Członków w dniu 18-03-2013 do Hotelu Górskiego  w miejscowości Proszenie pod Piotrkowem Trybunalskim.
Walne Zebranie odbyło się zgodnie z postanowieniami statutowymi a porządek obrad był następujący:
1.    Przedstawienie sprawozdania z dotychczasowych dokonań Zarządu,
2.    Przedstawienie planów i działań priorytetowych na kolejny rok, m.in.:
?    prezentacja planu budżetowego na rok 2013;
?    kontynuacja działań, związanych z rejonizacją,
?    Ambasadorowie-w trakcie realizacji;
?    wprowadzenie szkoleń branżowych;
?  dalsze organizowanie pokazów florystycznych oraz innych imprez propagujących ideę wręczania kwiatów na terenie całej Polski;
?    ogólnopolska akcja ? jesienne nawlekanie liści.
3.    Wolne wnioski.
Na zebranie przybyła duża ilość członków a podczas zebrania panowała prawdziwie twórcza atmosfera. Wielu członków podzieliło się swymi spostrzeżeniami, co dla Zarządu stanowi cenne źródło inspiracji dla definiowania kolejnych zadań SFP. Przybyli członkowie reprezentowali stanowiska niemogących przybyć na zebranie członków ze swych regionów. Wiele nieobecnych osób już wcześniej wskazywało osoby, które wypowiedzą się w ich imieniu. Dzięki takim spotkaniom wiemy, do jakiego celu zmierzamy, utwierdzamy się w przekonaniu, iż nawet najdrobniejsze działania członków Stowarzyszenia są bardzo ważne na drodze do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem osobowości naszych członków, ich kreatywności i bezpośredniości – posiadanie takich ludzi jest niezwykle cenne. Dla członków Stowarzyszenia zostanie wkrótce udostępniony Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, gdzie zostaną podane szczegóły z zebrania.

Powiązane Artykuły