Wyjazd SFP na IPM Essen, Niemcy.

Relację wyjazdu do Essen należałoby przedstawić w układzie kilku płaszczyznowym.

Płaszczyzna międzyludzka?

Z całą pewnością środowisko florystyczne to ludzie z pewną wizją, wyczuleni na piękno otoczenia, to ludzie wrażliwi i dążący do osiągania wytyczonych celów. Szpetota świata w pewien sposób determinuje ich do działań zmierzających do stworzenia harmonijnej i estetycznej przestrzeni w wymiarze zarówno mentalnym, jak i rzeczywistym. Członkowie Stowarzyszenia mieli okazje nawiązania kontaktów interpersonalnych w bądź, co bądź homogenicznej grupie uczestników. Homogenicznej, bo ich cele są zbieżne, bo mają podobne zainteresowania, bo pracują w tej samej branży.
Floryści stworzyli niepowtarzalną atmosferę, z pewnością wiele nawiązanych podczas wyjazdu kontaktów na trwałe scementuje fragmenty środowiska florystycznego.

Płaszczyzna mentalna…

Uczestnictwo w targach obfitujących wielorakością barw, zaskakujące różnorodnością konfiguracji poszczególnych stoisk, podkreślające na każdym kroku estetykę i piękno sprawiło uczestnikom wiele przyjemności. Udział w pokazach florystycznych takich sław jak Nina Minkkinen, Natalia Zhizhko, czy Araik Galstyan na pewno zainspirowało wielu uczestników wycieczki do dalszej kreatywnej pracy. Pokazy czołowych florystów niemieckich były również niezapomnianym doznaniem artystycznym. Ze swymi pomysłami pod hasłem ?Świat potrzebuje kwiatów? wystąpili   Stefan Gottle (vice mistrz Niemiec), Victoria Salomon (II vice mistrz Niemiec) i Jurgen Herold (mistrz Niemiec).

Płaszczyzna biznesowa…

Zarząd Stowarzyszenia już od dawna dążył do nawiązania współpracy z FDF Stowarzyszeniem Niemieckich Florystów oraz z organizacją zrzeszającą stowarzyszenia florystów europejskich FLORINT. Odbyły się spotkania, których efektem będzie rychłe zawarcie umów o współpracy. Oczywiście wiele zależy od Stowarzyszenia,  ale mając tak wspaniałych członków, upartych i zdeterminowanych do dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji rynku florystycznego sukces jest zapewniony. Jesteśmy  pełni  nadziei  na owocną współprace z wymienionymi organizacjami.

Powiązane Artykuły