I tak upłynął pierwszy rok naszej działalności

Stowarzyszenie Florystów Polskich zostało założone 31-01-2012 roku i właśnie dziś obchodzi swą pierwszą rocznicę istnienia. Warto może w tym miejscu pokusić się o krótkie przypomnienie najważniejszych celów Stowarzyszenia z analizą poczynionych dla ich realizacji działań.

Główne cele Stowarzyszenia to:

 1. Promocja, rozwój i wspieranie florystyki,
 2. Integracja środowiska florystycznego,
 3. Upowszechnianie, podtrzymywanie i rozwijanie florystyki w regionach,
 4. Propagowanie wiedzy z zakresu florystyki wśród młodzieży i w innych grupach społecznych,
 5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności florystycznych,
 6. Odkrywanie i wspieranie talentów florystycznych,
 7. Organizowanie konkursów i wystaw oraz wspieranie innych organizatorów,
 8. Działalność wspomagająca rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości rodzinnej m.in. poprzez dążenie do wprowadzenia ustawy o rynkach hurtowych,
 9. Krzewienie kultury i podtrzymywanie tradycji wręczania kwiatów,
 10. Podtrzymywanie tradycji, folkloru i sztuki florystycznej,
 11. Działanie na rzecz integracji florystyki europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między florystami,
 12. Popularyzacja florystyki w mediach,
 13. Działalność charytatywna.

Jakie cale Stowarzyszeniu udało się zrealizować?
Bardzo wiele?

I to dzięki ogromnej determinacji do działania ze strony założycieli Stowarzyszenia i wciąż powiększającego się grona członków (obecnie ok. 350 członków).
To świadomość i głębokie przekonanie o możliwości poprawy sytuacji branży florystycznej wyzwoliła w członkach Stowarzyszenia ogromne pokłady energii przekładające się na konkretne działania, wśród których należałoby przytoczyć:
organizację akcji wręczania kwiatów na imprezie Narcyzy 2012 w Raciborzu,
dekoracje sceny i wręczenie 20 bukietów podczas Świętojańskiej Nocy Szlagierów Śląskich,
udział w ?50-leciu Radia Kielce?,
udział w Gali Kobiet Sukcesu Śląska,
organizacji pokazu Show kwiatowe – ?Moda w kwiatach-kwiaty w modzie?,
organizacji Pokazu Ślubnego w Turzy Śląskiej,
nawiązanie współpracy z telewizją TVS, za pośrednictwem, której dziennikarze wręczali kwiaty mieszkankom Katowic z okazji Dnia Kobiet ,
stworzenie dzięki współpracy z TVS cyklicznego programu ?Radio Silesia?,
współorganizacja wyjazdu na Floriadę i do Keukenhof,
organizacja wyjazdu na targi IPM ESSEN dla członków Stowarzyszenia,
współorganizacja wielu pokazów florystycznych na terenie całej Polski,
wprowadzenie akcji promowania różnych gatunków kwiatów pn. ?Weekend z wybranym kwiatem w promocyjnej cenie?, dzięki której każdy kolejny miesiąc roku promował określony gatunek roślin,
pozyskanie prestiżowych członków wspierających, m.in. Smithers – Oasis Germany GmbH, Śląskie Centrum Florystyczne, Canea, Śląska Giełda Kwiatowa, Euro Florist, Florum, E-florystyka, Ambasada Urody Femme, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Kwitnące Horyzonty, Portal Florystyczny i wiele innych,
wyłonienie przedstawicieli regionalnych Stowarzyszenia i rozdzielenie zadań, co pozwoli aktywniej działać w rejonach i szybciej reagować na pojawiające się problemy,
rozpoczęcie walki z detalem, sprawniej przeprowadzane akcje promocyjne,
rozpoczęcie akcji mającej na celu spójność działań hurtowników, ogrodników i detalistów.

Nie sposób przytoczyć wszystkich działań SFP. Może jednak warto zasygnalizować o ostatnim osiągnięciu. Otóż podczas ostatniego wyjazdu do Essen Zarządowi Stowarzyszenia udało się nawiązać współpracę z FDF Stowarzyszeniem Niemieckich Florystów oraz z międzynarodową organizacją zrzeszającą europejskie stowarzyszenia florystyczne FLORINT, co niewątpliwie wpłynie na zunifikowanie rynku florystycznego w Polsce i pozwoli promować działania Stowarzyszenia Florystów Polskich na rynku Międzynarodowym.

?i co dalej?

Środowisko florystyczne to kopalnia kreatywności, zbiór wyjątkowych, ciekawych jednostek. Jednak w obliczu sytuacji rynkowej środowisko to potrzebuje pomocy, działań, konsekwentnego brnięcia do przodu przez gąszcz problemów. Dlatego oprócz konieczności ciągłego kontynuowania już rozpoczętych działań (bo tylko konsekwencja w działaniu może przynieść zamierzone efekty) istnieje szereg akcji zaplanowanych na rok 2013, np. zawarcie umów o współpracy z w/w organizacjami międzynarodowymi, rozszerzenie działań i pobudzenie aktywności w ośrodkach regionalnych, pozyskanie ambasadorów dla Stowarzyszenia, wprowadzenie cyklu szkoleń biznesowych w życie i wiele innych.

Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam wszystkim sił i determinacji we wspólnym dążeniu do poprawy sytuacji rynku florystycznego w naszym kraju.

Zarząd Stowarzyszenia Florystów Polskich

Powiązane Artykuły