RELACJA ZE SPOTKANIA Z RYNKAMI HURTOWYMI

20.06.2012 w Jastrzębiu Zdrój odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Florystów Polskich z przedstawicielami producentów roślin ozdobnych i hurtownikami.

Realizując wytyczone przez Stowarzyszenie cele, tym razem skupiono się na aktualnie trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów. Źle się dzieje w naszej branży i to nie tylko za sprawą ogólnego kryzysu. Przedstawiciele SFP, producenci  oraz hurtownicy dyskutowali o przyczynach istniejącej sytuacji i propozycjach mogących ją poprawić.

Głównej przyczyny obecnego stanu rzeczy upatruje się w zanikającym zwyczaju i kulturze wręczania kwiatów oraz zakupów w hurtowniach i na giełdach detalistów.
Jakkolwiek, najbardziej nas, florystów, gorszy i denerwuje fakt wręczania czegoś zamiast kwiatów, to nakłanianie gości weselnych do przynoszenia kuponów lotto, wina, karmy dla zwierząt, ?poczet królów polskich? jest nieetyczne i nieeleganckie. Dlatego jednym z celów SFP jest uświadamianie i kształtowanie kultury wręczania kwiatów w szkołach oraz środkach masowego przekazu.

Drugą przyczyną spadku obrotów w kwiaciarniach jest możliwość kupna na giełdach i w hurtowniach przez osoby niezwiązane z branżą kwiaciarską. Taką samą cenę płacą prowadzący kwiaciarnię za kilkanaście paczek co detalista za jedną. Zdarza się też, że prowadzący działalność prosząc o fakturę ma doliczane 23 % VAT. Sytuacja ta nie ma miejsca w krajach zachodnich, tam obowiązuje umowa lojalnościowa, z której nikt się nie wyłamuje. Nasze społeczeństwo do takiej solidarności jeszcze nie dorosło, więc możemy nasze roszczenia uzyskać poprzez system nakazów i zakazów.

 Podsumowując dyskusję można wysnuć kilka najważniejszych wniosków i postulatów:
–   propagowanie kultury wręczania kwiatów w szkołach i mediach,
–   sponsoring w celu popularyzacji kwiatów,
–  szeroko pojęta reklama kwiatów poprzez różne akcje np. weekendowe promocje jednego gatunku,
–   organizacja pokazów szkolących florystów,
–   uświadamianie hurtowników o szkodliwości sprzedaży detalicznej,
–   regulacja cen- hurt duży, mały i detal,
–   organizacja kontrolowanych wjazdów na giełdy: identyfikatory dla prowadzących działalność w branży kwiaciarskiej,
–   wprowadzenie w SFP podziału na trzy sekcje: 1. Florysta, 2. Hurtownik, 3. Producent,
–   stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej członków SFP,
–   reklama logo SFP aby było rozpoznawalne w całej Polsce,
– dołączenie SFP do komórki działającej przy Parlamencie Europejskim zrzeszającej producentów związanych z florystyką,
–   kontakt i współpraca z innymi stowarzyszeniami florystycznymi na świecie,
–  stworzenie oznakowań (fair play): – pozytywny (uznanie i pochwała), negatywny (nagana i napiętnowanie),
–   stworzenie oddziałów SFP w regionach.

Po gorącej dyskusji pełni planów i optymizmu już wyznaczyliśmy kolejne spotkania i cele. My jesteśmy zaangażowani i oddani sprawie, a Ty? Jeżeli chcesz dalej godnie pracować, masz pasje tworzenia i kochasz kwiaty ? dołącz do nas! W grupie siła!

Grażyna Korzekwa – Błaszczyk

Powiązane Artykuły